Parthenon on the Acropolis in Athens, Greece

Parthenon on the Acropolis in Athens, Greece